معنی کلمه تابلو اعلانات به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه تابلو اعلانات به انگلیسی می شود Notification tableau

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *