معنی کلمه تابلو عتیقه به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو به انگلیسی in نوامبر 12, 2019

معنی کلمه تابلو عتیقه به انگلیسی می شود Antique tableau

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *